Lid worden

Vul onderstaand formulier volledig in om lid te worden van de Zwammerdamsche IJsclub.

    Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Zwammerdamsche IJsclub om de jaarlijkse contributie van uw bankrekening af te schrijven. Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving dan heeft hij/zij 30 werkdagen de tijd het bedrag terug te boeken.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.